Bezpieczna żywność - raport SANEPID

W ostatnich dniach mieliśmy kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Taka kontrola przeprowadzana jest co jakiś czas w każdym zakładzie mającym kontakt z żywnością. W raporcie wydanym przez SANEPID czytamy, że w Bon appetit przestrzegamy wszystkich przepisów związanych z produkcją, przechowywaniem oraz transportem żywności. Analiza ryzyka wykazała, że w Bon appetit mamy do czynienia z niskim ryzykiem, a jedyne przyznane punkty ryzyka wynikają z profilu działalności firmy.  Ponadto nie stwierdzone zostały żadne nieprawidłowości. Co więcej nasz Indywidualny System Dietetyczny zyskał wysokie uznanie:

„Podczas kontroli przeprowadzono szczegółowo rozmowę z panią Beatą Rutkowską – Dietetykiem, zajmującym się planowaniem żywienia. Rozmowa potwierdziła, że pracownik posiada szeroką wiedzę z zakresu żywienia dzieci oraz planowania żywienia dla wszystkich grup osób, którym firma zapewnia żywienie, jest również dobrze zorientowana w zakresie sposobu prowadzenia terapii dietą w różnych schorzeniach….

….Podczas kontroli uzyskano informację, że zakład zapewnia żywienie dla około 200 dzieci (w roku szkolnym), które wymagają przestrzegania specjalnych wymogów żywieniowych (diety eliminacyjne, rotacyjne, dietoterapia). Pani Beata Rutkowska utrzymuje stały kontakt z rodzicami i opiekunami zwłaszcza tych dzieci, które wymagają szczególnej troski w zakresie sposobu żywienia…

…Planowanie żywienia z zakładzie odbywa się z wykorzystaniem autorskiego Indywidualnego Systemu Dietetycznego Bon Appetit. Program daje m.in. możliwość „segregacji” i wyłonienia osób, którym z diety należy wyeliminować np. mniejszą ilość produktów, co usprawnia proces produkcyjny. Wartość kaloryczną, zawartość makroskładników i mikroskładników w posiłkach przeliczana jest przez Panią Beatę Rutkowską…”

Dziękujemy za uznanie, a naszej Pani Dietetyk serdecznie gratulujemy.